Bli medlem
Min side

Praksisendringer i grunnstønadsreglementet

Praksisendringer i grunnstønadsreglementet

Fra 1. mars 2019 kan mennesker med ADHD få stønad til ekstrautgifter ved slitasje på klær og sengetøy, uten å måtte dokumentere ekstrautgiftene. Endringen er ikke forbeholdt enkelte aldersgrupper, men gjelder for personer med hyperkinetiske forstyrrelser.

 

Gjennom brukerundersøkelser, høringssvar og iherdig innsats har ADHD Norge fått til en praksisendring i grunnstønaden fra NAV. Endringen gjelder stønad til ekstrautgifter til slitasje på klær, sengetøy m.m. for mennesker med ADHD.

 I forbindelse med gjennomgang av grunnstønadsordningen i 2018 avga ADHD Norge høringssvar til FFO og gjennomførte brukerundersøkelser gjennom Proba Samfunnsanalyse om dette temaet. Det ble gjort både dybdeintervju og kvantitativ spørreundersøkelse som gikk ut til ADHD Norges medlemmer og ble besvart av 649 personer.

Regjeringens innstilling etter gjennomgangen av grunnstønadsordningen er nå klar. Lene Lied, kontorsjef, kontor for inntektssikring, NAV, sier i e-post at endringen for stønad til ekstrautgifter til slitasje på klær, sengetøy med mer, for personer med ADHD ikke er en lovendring, men en praksisendring knyttet til § 6-3 første ledd, bokstav g. Praksisendringen gjelder fra 1. mars 2019 og innebærer at det innføres en standardsats, sats 1 (kr 678 pr. mnd.), for personer med hyperkinetiske forstyrrelser, herunder ADHD. Praksisendringen er begrunnet i Prop 1 S (2018/2019) fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Angående dokumentasjonskrav uttaler Lene Lied, kontorsjef, kontor for inntektssikring, NAV at det fra 1. mars vil være tilstrekkelig at ADHD-diagnose dokumenteres fra lege. Det kreves ikke at ekstrautgiftene dokumenteres.

 

– Det koster å være kronisk syk

Det skriver Forbruksforskningsinstituttet  SIFO, ved OsloMet – storbyuniversitetet, i en rapport publisert i juni 2018. SIFO har kartlagt mat- og klesbudsjett hos ulike diagnosegrupper.

På oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet har SIFO gjort en beregning av ekstrautgifter en må regne med dersom en lever med utvalgte kroniske sykdommer. Her er ADHD-diagnosen inkludert når det gjelder slitasje på klær. SIFO gjør sine beregninger ut i fra et nøkternt referansebudsjett over hva det koster å ta del i det norske samfunnet, både sosialt og materielt. SIFOs beregninger viser at både mat- og klesbudsjettet øker som følge av enten at varer er dyrere i innkjøp, eller at slitasjen er større ved ulike diagnoser. Det siste gjelder blant andre barn med ADHD. SIFO skriver i sin rapport:

Barn med ADHD har ofte konsentrasjonsproblemer og er hyperaktive og impulsive. Misting av klær er derfor et stort problem, samt ekstra slitasje fordi klærne blir brukt feil eller ødelagt. Klesforbruket blir derfor høyere enn hos andre barn på samme alder, i vårt eksempel barn i alderen 10-13 år. Ekstrautgiftene beregnes til ca. kr 710,- pr. mnd.

Dette stemmer overens med hva ADHD Norges egne medlemmer rapporterer i en uformell kartlegging som or-ganisasjonen har gjennomført, hvor totalt 665 personer besvarte spørsmålene. På spørsmålet «Hvor mange kles-skift har barnet pr. dag hjemme», svarte 26 personer ingen, 201 svarte to, mens hele 438 personer svarte at barnet har tre klesskift pr. dag hjemme. I tillegg svarer flere at det er stor slitasje på sko. Noen sliter ut 1-2 par sko pr. må-ned, og flere trenger 10-15 par sko pr. år. Innesko og gymsko glemmes ofte. Flere svarer at det er mye slitasje på bukser og gensere. Vinterdresser blir ødelagt i løpet av en sesong, og noen kjøper opp til 3 vinterdresser pr. se-song. Yttertøy slites spesielt mye. Det er også slitasje på laken og dynetrekk, og barnet kan miste gymtøy, hånd-klær og badetøy to til tre ganger pr. sesong.

 

Ekstrastøtte til klesslitasje

Når vi ser denne uformelle kartleggingen i sammenheng med SIFOs beregninger på ekstrautgifter til slitasje på klær, kan det bety at en god del familier i Norge betaler opp mot en tusenlapp i måneden i ekstrautgifter til klær. Er det flere i familien som har ADHD-diagnosen, vil også ekstrautgiftene øke. Dette kan få store konsekvenser for et familiebudsjett.