Bli medlem
Min side

Samlivskurs

Fakta om samlivskurs 
Kursholdere: Line Lotherington er psykolog med fordypning i utviklingspsykologi, med særlig fokus på ADHD og autismespekterforstyrrelser. Line er også parterapeut, og har sertifisering i Nevrofeedback/EEG biofeedback. Anne Marie Fosse Teigen er psykologspesialist med lang erfaring fra familievernet. Hun har fra 2007 utarbeidet Bufferkurs for par og ga i 2012 ut boken «Varig kjærleik. Ei handbok». Fosse Teigen og Lotherington har sammen laget en spesialvariant av bufferkurset for par hvor ett eller flere familiemedlemmer har ADHD, under navnet «Kurs for par som vet hva ADHD er».

Bufferkurs for par: Ble utviklet ved Familievernkontoret i Follo i 2007, av Anne Marie Fosse Teigen. Kursmaterialet har vært kontinuerlig evaluert og videreutviklet, på bakgrunn av kursdeltakeres og kurslederes tilbakemeldinger, forskning og faglitteratur.

Kurset fokuserer på tre hovedelementer: 
Hvilke enkle vaner og uvaner man har latt vokse frem i parforholdet, og hvilke av dem som er viktig å fokusere på for å få et godt parforhold. Trening på gode hverdagsvaner som skaper tillit og et godt fundament for fellesskap. 
Formidling av kunnskap om følelser, om hvordan hjernen fungerer og agerer, og om forskjellige tilnærminger man kan ha til hvordan følelser skal håndteres. 
Takle varige forskjeller som aldri går over. Mestring av varige forskjeller skjer når man nysgjerrig utforsker den andre. Det gir positiv effekt på flere nivåer: Man oppnår både å bygge tillit, gjennom å vise oppmerksomhet, interesse og respekt, og få dypere kjennskap til partneren. Samtidig håndteres konflikten på en måte som skaper samhold i stedet for avstand. Spesielt punkt 3 får mye oppmerksomhet i «Kurs for par som vet hva ADHD er».

– Viktig å bli bevisst på varige forskjeller i parforholdet

Det sier Line Lotherington og Anne Marie Fosse Teigen, begge psykologer med hver sine spesialfelt. Sammen holder de nå samlivskurs spesifisert for par med ADHD i familien.

Kurskalender