Bli medlem

Her for deg

Hva er ADHD ?

Filmen beskriver kort hva ADHD er og hvilke hovedutfordringer elevene kan ha. Filmen varer i ca. 4 minutter. Filmene er laget i 2015 i samarbeid med ADHD Norge og Bravissimo AS. Prosjektet er støttet med midler fra Extrastiftelsen

Her kan du se alle filmene

26 Apr
09:30

Hvilken jobb passer for meg? Kurs i yrkespedagogisk kartlegging og veiledning

Hvor: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo

Kurset gir en innføring i teori og metoder for yrkespedagogisk kartlegging og veiledning for elever med utvidet veiledningsbehov. Det vil si elever med vansker som eksempel dysleksi, lese-skrivevansker, ADHD, Tourettes syndrom, Autismespekterdiagnose og/eller andre læringshindrende vansker.

Dato: Onsdag 26. april 2017 kl. 09.30 – 15.00

Påmeldingsfrist: 10.04.2017

Målgruppe: Ansatte i PP-tjenesten for grunnskole, PPT/OT for videregående opplæring, rådgivere i ungdomsskoler, skoler for videregående opplæring og voksenopplæringssentre.

Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo

Pris: Kr 600.- inkl. enkel lunsj

For ungdom som strever er det viktig å påbegynne yrkesveiledningsprosessen tidlig. Det er viktig å velge en utdanning og et yrke de er interessert i, og ikke minst har muligheten til å lykkes i. Kurset presenterer et yrkespedagogisk kartleggings- og veiledningsbatteri (YP-batteriet), en ”verktøykasse” med sentrale kartleggingsoppgaver.

For eleven skal YP-batteriet hjelpe i det detektivarbeidet det er å gjøre et godt yrkesvalg. For rådgiveren skal YP-batteriet være et redskap for å gjennomføre en screening og starte en veiledningsprosess.

Foreleser er Saskia Gelderblom. Saskia er utdannet cand.paed.spec. Hun har i de senere år hovedsakelig arbeidet med rådgivning og veiledning knyttet til yrkespedagogisk utredning og veiledning/opplæring for ungdommer og unge voksne med lærevansker av ulike årsaker, bl.a. nevrobiologiske årsaker. Saskia er også ansatt som rådgiver på en skole for ungdommer med sosiale-emosjonelle vansker.

Kontaktinformasjon

Karen Sømhovd – kurskoordinator karen.somhovd@statped.no tlf. 23 33 56 18

Påmelding

Aktuelle lenker
For mer informasjon om yrkespedagogisk kartlegging (YP-batteriet) og veiledning, se: www.statped.no/Laringsressurs

26 Apr
18:00

Treffsted Stjørdal

Hvor: Frivilligsentralen Stjørdal

ADHD Norge Nord Trøndelag, ADHD Norge Sør-Trøndelag, Norsk Tourette forening Trøndelag fylkeslag, Autismeforeningen i Nord-Trøndelag og Vårres regionalt brukerstyrt senter

arrangerer treffested for sine medlemmer og pårørende.

Treffstedet er også åpent for ikke-medlemmer.

Datoer våren 2017:

  • 25. Januar
  • 22. februar
  • 29. mars
  • 26. april
  • 31. mai

På på Stjørdal er ADHD Norge Nord – og Sør-Trøndelag på kveldene annenhver gang.

På treffstedene blir det kaffe og noe å bite i. Vi har også brettspill, tegnesaker og kortstokk og andre bordaktiviteter tilgjengelig for barna som er med.

Tema publiseres på facebooksiden og i kalenderen på hjemmesiden til ADHD Norge (www.adhdnorge.no) slik at det er mulighet for dere til å melde inn behov for tema til de ulike kveldene.

Alle er velkommen, med og uten diagnoser.

 

For spørsmål kan dere kontakte:

ADHD Norge Nord Trøndelag           v/ Lars Morten Lersveen                   tlf 412 23 616

ADHD Norge Nord Trøndelag            v/Mona Breding Lersveen                 tlf 920 35 322

Vårres regionalt brukerstyrt senter    v/Hege Hafstad Johansen                 tlf 975 26 381

ADHD Norge Sør-Trøndelag             v/ Kristian Mandahl                           tlf 994 55 125

26 Apr
19:00

Yogatilbud – Romerrike lokallag

Hvor: Vigernes skole, Lillestrøm

For informasjon og påmelding: Yogatilbud

29 Apr
11:00

Bueskyting

Hvor: Skreia idrettsplass

For ytterligere informasjon og påmelding: påmelding

03 Mai
18:00

Treffsted Namsos

Hvor: Peisestua Lærings - og mestringssenteret, Sykehuset Namsos

ADHD Norge Nord Trøndelag, Norsk Tourette forening Trøndelag fylkeslag, Autismeforeningen i Nord-Trøndelag og Vårres regionalt brukerstyrt senter arrangerer treffested for sine medlemmer og pårørende.

Treffstedet er også åpent for ikke-medlemmer.

Datoer våren 2017:

  • 15. februar
  • 15. mars
  • 5. april
  • 3. mai
  • 31. mai

På treffstedet i Namsos og Levanger er det ADHD Norge Nord-Trøndelag som er på alle kveldene.

På treffstedene blir det kaffe og noe å bite i. Vi har også brettspill, tegnesaker og kortstokk og andre bordaktiviteter tilgjengelig for barna som er med.

Tema publiseres på facebooksiden og i kalenderen på hjemmesiden til ADHD Norge (www.adhdnorge.no) slik at det er mulighet for dere til å melde inn behov for tema til de ulike kveldene.

Alle er velkommen, med og uten diagnoser.

 

For spørsmål kan dere kontakte:

ADHD Norge Nord Trøndelag           v/ Lars Morten Lersveen                   tlf 412 23 616

v/Mona Breding Lersveen                 tlf 920 35 322

Vårres regionalt brukerstyrt senter    v/Hege Hafstad Johansen                 tlf 975 26 381

ADHDNORGES IDÉBANK

Har du gode ideer og forslag til ADHD Norge på aktiviteter du savner, prosjektideer eller rett og slett gode innspill til organisasjonen, kan du skrive dette her.