Bli medlem

Her for deg

Hva er ADHD ?

Filmen beskriver kort hva ADHD er og hvilke hovedutfordringer elevene kan ha. Filmen varer i ca. 4 minutter.Filmene er laget i 2015 i samarbeid med ADHD Norge og Bravissimo AS. Prosjektet er støttet med midler fra Extrastiftelsen

Les mer

29 Mai
09:00

Jubileumskonferanse Tourettes

Hvor: Quality Hotell, Gardermoen

Invitasjon til jubileumskonferanse 2016

Ungdom og Tourettes syndrom
– om oppvekst, mobbing og skolegang

http://adhdnorge.no/content/uploads/2016/04/tourettes-program_invit-konferanse-mai-2016.pdf

Konferansen er aktuell for ansatte i helsetjenestene, skole, PPT, brukere/
pårørende og alle andre interesserte.
Elektronisk påmelding innen 1. mai 2016.
http://touretteforeningen.no/avdelinger/hovedlaget/venstremeny/test/

Spørsmål om påmeldingen? Ta kontakt på Tlf: 31 41 10 55
Maks 150 plasser. Førstemann til mølla!

Kursavgift inkludert lunsj: kr: 800,-
Etter påmelding vil du motta faktura på e- post.

Påmeldingen er bindende.
Innbetalt kursavgift returneres ikke.

29 Mai
12:00

Actionfylt dag!

Hvor: Drammen Racingsenter

ADHD Norge Buskerud og Akershus inviterer til en actionfylt dag på Drammen Racingsenter

Er du klar for en spennende og morsom dag på Drammen Racingsenter?

Vi starter med en konkurranse i en bilsimulator, og det er mulighet til å spille airhocky, fusball, multi player på Xbox med mer.

Når: søndag 29. mai,

Tidspunkt: Kl 12.00 – 15.00

Alder: Fra 10-26 år

Egenandel:kr 350,- pr person.

 

Betaling til konto: 1503.72.41250 eller bruk Vipps: 11938 (ADHD Norge Buskerud) og merk med Racing

Påmelding på mail med navn, adresse, tlf og fødselsdato til on.eg1464465733rondh1464465733da@du1464465733reksu1464465733B1464465733

 

Vrooom.. dette blir gøy!

VELKOMMEN!
OBS! Påmeldingsfrist er satt til 26.mai 

Lyst å se mer fra Drammen Racingsenter?

 

Facebook: https://www.facebook.com/DrammenRacingSenter/

31 Mai
17:00

Leketreff i mai

Hvor: Pluto Lekeland, på Sørlandssenteret.

Treffene er fra kl 17:00 og utover, og er for medlemmer og søsken under 12 år. Gratis inngang.

Spørsmål sendes til Grete på moc.l1464465733iamto1464465733h@lak1464465733amerg1464465733 eller tlf 41243757.

Andre datoer:  tirsdag 28.juni, tirsdag 30.august, tirsdag 27.september, tirsdag 25.oktober, tirsdag 29.november

01 Jun
17:00

Møt ditt barn på cyberspace -spill Minecraft sammen

Hvor: Sandvika vgs, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika.

Kveldsseminar i Minecraft for foreldre og barn i alderen 10 til 14 år, onsdag den 1. juni kl. 17 til 20 på Sandvika videregående skole.

Spill, konkurrer og løs oppgaver sammen i Minecraft.

 

Påmelding:

Påmelding gjøres til moc.k1464465733ooltu1464465733o@nid1464465733eht.s1464465733ral1464465733 .

Egenandelen er kr 100 pr. foreldere/barn, som settes inn på konto 1206 80 54913 i DNB,
merket med navn på deltakere og Minecraftseminar.

Gi beskjed hvis dere ikke har egen PC eller Minecraft-konto.

01 Jun
10:00

Nasjonal autismekonferanse – Tønsbergkonferansen 2016

Hvor: Oseberg Quality Hotel, Tønsberg

Sett av tre dager til konferanse i juni.  Tidspunkt:01.06.2016 — 01.06.2016

Dette er den femte konferansen som avholdes. Den første konferansen – Asperger syndrom og samtidige psykiske lidelser ble avholdt i 2008. De første konferansene fokuserte på et eller noen få tema. Fra 2014 har målsettingen vært å dekke hele livsløpet og hele bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret, og konferansen fikk navnet ”Tønsbergkonferansen”.

Man ønsker å etablere et fast møtested for fagpersoner, forskere og andre interesserte som kan inspirere til fagutvikling, forskning og god klinisk praksis til beste for mennesker med diagnoser innen autismespekteret. Gode tilbakemeldinger og entusiamse under og etter konferansen gir  inspirasjon til å fortsette å arrangere Tønsbergkonferansen hvert andre år.

Arrangører er NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier (tidligere Autismeenheten og NK) og Regional kompetansetjeneste for Autisme, ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi i Helse Sørøst ved Oslo Universitetssykehus og Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold.

Arrangørene har et spesielt ansvar for forskning, fagutvikling og kompetansespedning, og konferansen er et ledd i denne satsingen.

Programmet for konferansen i 2016 vil bestå av forelesninger fra internasjonalt anerkjente forskere, norske sentrale fagpersoner samt kortere presentasjoner etter innsendte sammendrag.

Se endelig program her