Bli medlem

Her for deg

Hva er ADHD ?

Filmen beskriver kort hva ADHD er og hvilke hovedutfordringer elevene kan ha. Filmen varer i ca. 4 minutter.Filmene er laget i 2015 i samarbeid med ADHD Norge og Bravissimo AS. Prosjektet er støttet med midler fra Extrastiftelsen

Les mer

16 Feb
18:00

Åpen temakveld ADHD og Rus

Hvor: Peisestua, Lærings og mestringsssentert (ARKEN), Levanger

INVITASJON TIL ÅPEN TEMAKVELD

Tema: ADHD – RUS
Sted: Sykehuset Levanger, ARKEN peisestua
Tid: Tirsdag 16.februar kl. 18:00 – 20:15

PROGRAM:

o Brukerinnlegg

o Grunnleggende info om ADHD, forekomst i Nord-Trøndelag, medisinering og myter.
v/Nils Håvard Dahl, avdelingsoverlege psykiatrisk klinikk hnt

o Utfordringer og muligheter i skolen. Skole/hjem-samarbeid.
v/Arve Thorshaug,
Studieleder-avdeling for lærerutdanning Hint

o Kaffeservering

Arrangementet er gratis og det er Ingen påmelding!
Informasjon om møte kan rettes til: Tine Kristiansen Tessem 47291133

Arrangementet er et samarbeid mellom:

ADHD Norge Nord-Trøndelag,
Inn-Trøndelagskommunene v/Snåsa kommune,
Avdeling rus og avhengighet Helse Nord-Trøndelag,
Lærings- og mestringssenteret Helse Nord-Trøndelag og
Kompetansesenter – rus Midt-Norge

17 Feb
19:00

Årsmøte ADHD Norge Verdal Omegn lokallag

Hvor: Lærings og mestringssenteret (ARKEN), Sykehuset Levanger

ADHD Norge Verdal Omegn lokallag avholder årsmøte

Dato: 17. februar 2016

klokken: 19:00

Sted: ARKEN, Levanger.

 

Innkallingen sto i sin helhet i STÅ PÅ nr 4-2015 og gjelder som endelig innkalling.

Sakspapirer kan fås tilsendt i forkant på epost ved å kontakte styret på epost adhdverdal.sekr@gmail.com eller via sms / tlf til sekretær Mona på tlf 92035322

Er noe uklart eller du har spørsmål kan du kontakte lokallagsleder Lars Morten på tlf 41223616

 

23 Feb
17:00

Leketreff i februar

Hvor: Pluto Lekeland, på Sørlandssenteret

Treffene er fra kl 17 og utover, og er for medlemmer og søsken under 12 år. Gratis inngang.

Spørsmål sendes til Grete på moc.l1455468379iamto1455468379h@lak1455468379amerg1455468379 eller 41243757.

Andre datoer:  tirsdag 29.mars, tirsdag 26.april, tirsdag 31.mai, tirsdag 28.juni, tirsdag 30.august, tirsdag 27.september, tirsdag 25.oktober, tirsdag 29.november

 

24 Feb
19:00

ADHD Kafé

Hvor: Egon Haugesund, Smedasundet 93, 5527 Haugesund og Sandnes Brygge, Havnegaten 15, 4316 Sandnes

I 2016 vil det være kafé ved Egon Haugesund og Sandnes Brygge på disse datoene:

24.02.16

30.03.16

27.04.16

25.05.16

31.08.16

28.09.16

26.10.16

30.11.16

Velkommen til ADHD kafe for voksne (18+) Vi møtes, prater og har det koselig.  Kafeen er et alkoholfritt arrangement.

 

04 Mar
09:30

VOFO seminar

Hvor: Litteraturhuset i Oslo

VOFO Læring og kompetanse:

PEDAGOGIKK FOR VOKSNES LÆRING

kl. 9.30 – 15.30 i Litteraturhuset i Oslo, rom Kverneland 

Kurset er det samme som gikk 24.april og 27.november 2015 på Litteraturhuset, og som har gått i en del fylker. Men det viser seg å fremdeles vært et stort behov.

Mål/ Læringsutbytte: Deltakerne vil tilegne seg økt innsikt i ulike aspekter ved fagfeltet Voksnes læring, hvordan voksne lærer, hva som er spesielt for den voksne i læringssituasjonen, motivasjon for læring, og voksenpedagogikk i praksis: studieplanen

Målgruppe:  Lærere, kursledere, kursarrangører og veiledere i studieforbund og      medlemsorganisasjoner

Metoder:      Innledninger, grupper, innspill, diskusjoner

Innhold og program:

Om voksnes læring og voksenpedagogikk som fagområde.
Om den voksne deltakeren, og om voksenlæreren.
Sturla Bjerkaker, voksenpedagog
Motivasjon for læring.
Astrid Thoner, seniorrådgiver i Voksenopplæringsforbundet
Deltakernes erfaringer og innspill, diskusjon.
Om læring i sosiale fellesskap, gruppen som læringsarena – teori og praksis.
Sturla Bjerkaker
Voksenpedagogikk i praksis: Vi bygger en studieplan.
Astrid Thoner

Seminarledere: Sturla Bjerkaker og Astrid Thoner, VOFO.

Pris: Gratis – Vox-finansiert

         Påmelding:   on.of1455468379ov@of1455468379ov1455468379 innen 26.februar 2016