Bli medlem

Bli medlem

Ønsker du å bli medlem?

Du er velkommen til å tegne medlemskap i ADHD Norge. Medlemmene registres i ulike kategorier Følgende satser gjelder pr år:

Hovedmedlem Kr. 350,-
Husstandsmedlem Kr. 50,-
Kun abonnent «STÅ PÅ!» Kr. 200,-

Hver familie må ha ett hovedmedlem over 15 år. Forutsetningen for husstandsmedlemskap er at alle bor på samme adresse. Det er kun hovedmedlemmet som får tilsendt medlemsbladet «STÅ PÅ!» og post fra fylkeslaget.

Ved innmelding KUN av nye hustandsmedlemmer bes du kontakte ADHD Norge sentralt på mail post@adhdnorge.no
Husk å gi oss all nødvendig informasjon, fullt navn, fødselsdato – og  e-post og mobilnummer dersom vedkommende har dette.

Vi foretar for tiden oppdatering av medlemssystemet vårt, og det vil derfor ikke være mulig å registrere dere som medlem før dette er ferdig.

Vi ber dere derfor om å benytte dere av linken for påmelding. Vi vil legge dere inn manuelt basert på de opplysninger dere legger inn her. På forhånd takk!

https://goo.gl/forms/acj02hR4ojJcvaxL2