Bli medlem
Min side

Bli medlem

Ønsker du å bli medlem?

Du er velkommen til å tegne medlemskap i ADHD Norge. Medlemmene registres i ulike kategorier Følgende satser gjelder pr år:

Hovedmedlem Kr. 350,-
Husstandsmedlem Kr. 50,-
Kun abonnent «STÅ PÅ!» Kr. 200,-

Hver familie må ha ett hovedmedlem over 15 år. Forutsetningen for husstandsmedlemskap er at alle bor på samme adresse. Det er kun hovedmedlemmet som får tilsendt medlemsbladet «STÅ PÅ!» og post fra fylkeslaget.

MERK: I oktober og november har vi halv pris og i desember er det gratis å melde seg inn.

Vær også OBS på at om du velger autogiro, så må du betale fakturaen for inneværende år. Autotrekket kommer ikke før påfølgende år.