Bli medlem

Bøker

 

 

Utenfor – elever med atferdsutfordringer av dr. Ross W. Greene
Med støtte i nevrovitenskapelig forskning, presenterer dr. Ross W. Greene et nytt rammeverk for å forstå hvilke vansker barn med atferdsutfordringer har, og han forklarer hvorfor tradisjonell disiplin ikke håndterer disse vanskene på en effektiv måte. Han legger vekt på den revolusjonerende enkle og positive ideen om at barn gjør det bra hvis de kan, og argumenterer på en overbevisende måte for at barn med atferdsutfordringer ikke er oppmerksomhetssøkende, manipulerende, grensetestende, trassige eller umotiverte, men at de ikke har utviklet ferdighetene de trenger for å oppføre seg akseptabelt. Og når voksne innser hva som er de virkelige årsakene til disse barnas vanskelige atferd, og lærer dem disse ferdighetene, i en mengde og i et tempo som barna kan håndtere, er resultatene forbløffende: Barna overvinner vanskene sine.
Cappelen Damm 2013.
Barn som eksploderer av  Dr. Ross W. Greene
Barn preget av problematferd som raseriutbrudd, impulsivitet, svingende humør og verbal og fysisk aggressivitet trenger hjelp. Det skjønner vi alle. Men hvordan skal vi hjelpe for at barnet skal få mest mulig nytte av hjelpen? Hvordan kan foreldre og andre gi barn som trenger det den optimale hjelpen? På en kjærlig og omsorgsfull måte viser Dr. Ross W. Greene oss veier å gå.
Pedagogisk Forum 2005.
Barn med ADHD i barnehagen. Tilrettelegging for trivsel, lek og læring av Yuliya Haugland og Rita Tangen
Boken gir faglig kunnskap som kan bidra til at barn med ADHD kan få et barnehagetilbud som medfører trivsel og positiv utvikling. Boken forklarer på en forståelig måte hva ADHD er, hvordan det gir seg uttrykk hos barn i barnehagen, og hvordan ADHD i kombinasjon med andre vansker påvirker barns utvikling. Forebyggende arbeid går som en rød tråd gjennom boka. Vi følger eksempelbarna Kari, Petter, Sander og Andrus fra mistanke om at «det er noe», gjennom kartlegging, samarbeid med foreldrene, PPT og andre hjelpeinstanser, og til tiltak er iverksatt.
Kommuneforlaget 2012.
           . ADHD- En håndbok for voksne med ADHD av Sverre Hoem
Noen mener at ADHD er en motediagnose – en populær merkelapp uten egentlig medisinsk innhold. Hva er sannheten bak ADHD? Psykolog Sverre Hoem har noen av svarene, og han gir deg med ADHD-diagnose, deg som pårørende eller fagperson konkrete metoder for å mestre et liv med ADHD. Boken er nå revidert etter nye retningslinjer for diagnostikk og behandling.
Gyldendal 2007.
 Ung med ADHD av Sverre Hoem
Ung med ADHDer skrevet for snart voksne som vil lære mer om hvordan de skal mestre egne symptomer og komme på offensiven i eget liv. Unge med ADHD er like ulike hverandre som alle andre ungdommer. Når noe er likt, kan resten være svært forskjellig. I denne boken møter vi Jenny, Aleksander og forfatteren selv, som alle gir oss varierte bilder på hvordan det er å være ung med ADHD. Boken kan også leses av godt voksne som ønsker å forstå sine unge.
Gyldendal 2013.
Busteper av Heinrich Hoffmann
Boken ble første gang utgitt i 1844, og er siden blitt lest av barn over hele verden. Inneholder ti humoristiske fortellinger, bl.a. «Historien om den slemme Fredrik» og «Historien om urokråken Tore». Illustrert.
Cappelen.
Jeg er så mye mer enn min ADHD-diagnose av Sebastian Igafo-Te’o og bearbeidet av Lisbeth Iglum Rønhovde
Dette er en bok om det å ha ADHD, om søsken, venner, skolen, flinke lærere og lærere som ikke forstår noen ting, om tanker om livet og håp for fremtiden. Boka er et personlig innspill fra en ung gutt med ADHD, og gir et innblikk i livet, tankene og fremtidsdrømmene hans. Har tekst både på norsk og engelsk. Er illustrert med fargefotografier og tegninger. Faktabok for mellom-/ungdomstrinnet.
InfolitenBOK 2011.
Rusmiddelbruk og ADHD Hvordan forstå og hjelpe? av Eva Karin Løvaas, Therese Dahl
Forskning viser at det er en sammenheng mellom rusmiddelproblemer og ADHD. Fra praksis i den kliniske hverdagen finnes det mange eksempler på personer som har utviklet en alvorlig rusavhengighet i et forsøk på å få kontroll over en udiagnostisert ADHD. Boken gir en oversikt over moderne og effektive behandlingsmetoder som kognitive teknikker, fysisk trening, individuell behandling og par- og gruppebehandling. Den drøfter også effekten av «coaching», ernæring og nevrofeedback, og ikke minst gir den en oversikt over ulike trygderettigheter som tilfaller denne pasientgruppen. Avslutningsvis ser forfatterne på konsekvensene av å ha rusmiddelproblemer og ADHD, med vekt på roller og relasjoner.
Gyldendal 2013.
  Boken om Sirius av Lisbeth Iglum Rønhovde, Marianne Mysen (Illustratør)
Dette er en bok for barn med diagnosen AD/HD eller annen utfordrende atferd, deres foreldre og søsken, og lærere. Boken består av en introduksjon der leseren blir presentert for Sirius. Så følger to separate fortellinger om ham, og en faktadel beregnet på lærere og foreldre.
Praxis forlag 2000.
  Sirius i barnehagen av Lisbeth Iglum Rønhovde, Marianne Mysen (Illustratør)
Sirius går i barnehagen men motsetning til alle de andre barna har han ADHD. Noe som gjør at det er vanskelig for han å sitte stille, eller å konsentrere seg med andre. De voksne i barnehagen legger aktiviteter til rette for han slik at det blir lettere å leke for alle. InfolitenBok 2006.
  Sirius i farta av Lisbeth Iglum Rønhovde, Marianne Mysen (Illustratør)
Sirius har ADHD. Det er derfor han oftere enn andre ikke finner frem bøkene sine, ikke gjør det han skal i timene, krangler med søsknene sine eller plutselig gjør ting som andre syns er dumme, barnslige eller farlige. Sirius – i farta handler om Sirius i forhold til søsken og jevnaldrende. Boken har også en faktadel beregnet på foreldre, søsken og lærere.
Barnas forlag 2001.
  Kan de ikke bare ta seg sammen. Om barn og unge med ADHD og Tourette syndrom av Lisbeth Iglum Rønhovde
Boken gir innsikt i nyere forskning på årsaksforhold, utviklingsforløp og virksomme tiltak. Forfatteren viser hvordan ADHD og Tourette Syndrom kommer til uttrykk fra førskole- til voksenalder, og hun belyser søvnvansker, raseri, tvang og andre ledsagende tilstander en ofte ser sammen med disse diagnosene. Hun redegjør for moderne medikamentell behandling og ulike alternativ til medisin. Boken sier hvordan en kan tilrettelegge situasjoner for å fremme barn og unges faglige og sosiale utvikling, både i hjemmet, i barnehagen, på skolen og i SFO. Forfatteren deler inn i fire typer tiltak: medisinske tiltak, holdningsarbeid, pedagogiske tiltak og atferdskorrigering.
Gyldendal, 2004.
  …og noen går det trill rundt for! Om hjernen, tenåringer og pedagogisk praksis av Lisbeth Iglum Rønhovde
Ikke sjelden får hjem og skole reaksjoner i form av en berg-og-dal-bane av følelser og kaos fra de unge, som ofte var både rolige og samlet før puberteten kom dundrende inn. Deler av den nyere hjerneforskningen har fokus på tenåringers nevrologiske modning og utvikling, og en del av funnene reiser en rekke interessante problemstillinger for den som arbeider med og omgås tenåringer. Er det kanskje ikke slik at puberteten er årsaken til alt som skjer av endringer og frustrasjoner i tenårsalder? Noen forskere peker på at det skjer så mye med hjernen i denne perioden at det nærmest kunne vært aktuelt med varselskilt av typen ”Ombyggingsarbeid pågår, en del besvær må påregnes!” Gyldendal 2010.
Tål mine TICS takk! av Lisbeth Iglum Rønhovde, Andre Jensen (Illustratør)
Boken er en håndbok for ungdom om Tourettes syndrom (TS). Den gir tips og veiledning til dem som selv har diagnosen og til foreldre, søsken, venner, lærere og andre som møter barnet/ungdommen i det daglige. Her kan du blant annet finne svar på om man kan redusere tics og stress, om man kan klare seg bra selv om man har TS, om hvordan det er å ha TS på skolen, og hva du kan gjøre for å hjelpe personer med TS.  Dette er en tilrettelagt bok med enkel tekst. Boka passer for den som har diagnosen selv og for medelever, venner, søsken og annen familie. For lærere, assistenter og andre fagpersoner er boken en rask måte å sette seg inn i det viktigste rundt diagnosen Tourettes syndrom. InfolitenBok 2010.
Ti tanker i hue og ingen på papiret! av Lisbeth Iglum Rønhovde, Andre Jensen (Illustratør)
Boken er en håndbok for ungdom om ADHD. Den gir tips og veiledning til dem som selv har diagnosen og til foreldre, søsken, venner, lærere og andre som møter barnet/ungdommen i det daglige. Boken har rikelig med sitater av unge som har ADHD om hvordan de har det i hverdagen og er gjennomillustrert med tegninger som forteller sitt om livet med ADHD. Dette er en tilrettelagt bok med enkel tekst. Boka passer for den som har diagnosen selv og for medelever, venner, søsken og annen familie. For lærere, assistenter og andre fagpersoner er boken en rask måte å sette seg inn i det viktigste rundt diagnosen ADHD.
InfolitenBok 2008.
Det er ord bak bokstavene! av Lisbeth Iglum Rønhovde
Boka gir tips og veiledning til dem som har dysleksi, foresatte, søsken, venner, lærere og andre. Boka siterer unge med dysleksi om hvordan de har det i hverdagen, og er en rask måte å sette seg inn i det viktigste rundt dysleksidiagnosen. InfolitenBOK 2017                
   Helt hyper? ADHD ADD ABC av Mariann Youmans
Mariann Youmans har intervjuet jenter og gutter som har én ting til felles: De har ADHD, men er ellers ganske så forskjellige. Les hva fagfolk sier og få informasjon om hvor langt forskningen har kommet, hva diagnosen vil si og om hvilke tre undertyper diagnosen omfatter. I tillegg til grundig og oversiktlig informasjon er det nyttige tips, råd og oppmuntringer gjennom hele boken, og mange erfaringer å kjenne seg igjen i. En bok for ungdom med ADHD, de som kjenner noen med diagnosen, søsken, foreldre og fagfolk.
Gyldendal 2008.

 

 

Dr. Ross W. Greene