Bli medlem
Min side

Bøker

ADHD gir rett til gratis lån av lydbøker gjennom Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek, NLB. De har også en app du kan laste ned, hvor du kan høre lydbøker både online og offline.

Den interaktive hjernen hos barn og unge  – forståelse og tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander av Anne-Grethe Urnes (red). Ny kunnskap på områdene innenfor utviklingspsykologi, nevrovitenskap, nevropsykologi og nevropsykiatri gir nye perspektiver på barns utvikling både generelt og ved ulike nevroutviklingsforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander. Boken gir en grunnleggende innføring i hjernens oppbygning, funksjon og utvikling. Den gir ajourført kunnskap om tilknytning, emosjonsregulering og sosial kognisjon og om eksekutive funksjoner som understøtter overordnet kontroll og styring av tanker, følelser og atferd. Boken er egnet som lærebok for utdanninger innenfor medisin, psykiatri, psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk, sykepleie, fysioterapi, vernepleie og miljøterapi. Den kan også være nyttig for folk som er opptatt av å forstå og støtte barn og unge i utvikling, for eksempel ansatte i psykisk helsevern, habiliteringstjenesten og skoleverket og barnehager og foreldre.
Utenfor – elever med atferdsutfordringer av dr. Ross W. Greene
Med støtte i nevrovitenskapelig forskning, presenterer dr. Ross W. Greene et nytt rammeverk for å forstå hvilke vansker barn med atferdsutfordringer har, og han forklarer hvorfor tradisjonell disiplin ikke håndterer disse vanskene på en effektiv måte. Han legger vekt på den revolusjonerende enkle og positive ideen om at barn gjør det bra hvis de kan, og argumenterer på en overbevisende måte for at barn med atferdsutfordringer ikke er oppmerksomhetssøkende, manipulerende, grensetestende, trassige eller umotiverte, men at de ikke har utviklet ferdighetene de trenger for å oppføre seg akseptabelt. Og når voksne innser hva som er de virkelige årsakene til disse barnas vanskelige atferd, og lærer dem disse ferdighetene, i en mengde og i et tempo som barna kan håndtere, er resultatene forbløffende: Barna overvinner vanskene sine.
Cappelen Damm 2013.
Barn som eksploderer av  Dr. Ross W. Greene
Barn preget av problematferd som raseriutbrudd, impulsivitet, svingende humør og verbal og fysisk aggressivitet trenger hjelp. Det skjønner vi alle. Men hvordan skal vi hjelpe for at barnet skal få mest mulig nytte av hjelpen? Hvordan kan foreldre og andre gi barn som trenger det den optimale hjelpen? På en kjærlig og omsorgsfull måte viser Dr. Ross W. Greene oss veier å gå.
Pedagogisk Forum 2005.
Barn med ADHD i barnehagen. Tilrettelegging for trivsel, lek og læring av Yuliya Haugland og Rita Tangen
Boken gir faglig kunnskap som kan bidra til at barn med ADHD kan få et barnehagetilbud som medfører trivsel og positiv utvikling. Boken forklarer på en forståelig måte hva ADHD er, hvordan det gir seg uttrykk hos barn i barnehagen, og hvordan ADHD i kombinasjon med andre vansker påvirker barns utvikling. Forebyggende arbeid går som en rød tråd gjennom boka. Vi følger eksempelbarna Kari, Petter, Sander og Andrus fra mistanke om at «det er noe», gjennom kartlegging, samarbeid med foreldrene, PPT og andre hjelpeinstanser, og til tiltak er iverksatt.
Kommuneforlaget 2012.
           . ADHD- En håndbok for voksne med ADHD av Sverre Hoem
Noen mener at ADHD er en motediagnose – en populær merkelapp uten egentlig medisinsk innhold. Hva er sannheten bak ADHD? Psykolog Sverre Hoem har noen av svarene, og han gir deg med ADHD-diagnose, deg som pårørende eller fagperson konkrete metoder for å mestre et liv med ADHD. Boken er nå revidert etter nye retningslinjer for diagnostikk og behandling.
Gyldendal 2007.
 Ung med ADHD av Sverre Hoem
Ung med ADHDer skrevet for snart voksne som vil lære mer om hvordan de skal mestre egne symptomer og komme på offensiven i eget liv. Unge med ADHD er like ulike hverandre som alle andre ungdommer. Når noe er likt, kan resten være svært forskjellig. I denne boken møter vi Jenny, Aleksander og forfatteren selv, som alle gir oss varierte bilder på hvordan det er å være ung med ADHD. Boken kan også leses av godt voksne som ønsker å forstå sine unge.
Gyldendal 2013.
Busteper av Heinrich Hoffmann
Boken ble første gang utgitt i 1844, og er siden blitt lest av barn over hele verden. Inneholder ti humoristiske fortellinger, bl.a. «Historien om den slemme Fredrik» og «Historien om urokråken Tore». Illustrert.
Cappelen.
Jeg er så mye mer enn min ADHD-diagnose av Sebastian Igafo-Te’o og bearbeidet av Lisbeth Iglum Rønhovde
Dette er en bok om det å ha ADHD, om søsken, venner, skolen, flinke lærere og lærere som ikke forstår noen ting, om tanker om livet og håp for fremtiden. Boka er et personlig innspill fra en ung gutt med ADHD, og gir et innblikk i livet, tankene og fremtidsdrømmene hans. Har tekst både på norsk og engelsk. Er illustrert med fargefotografier og tegninger. Faktabok for mellom-/ungdomstrinnet.
InfolitenBOK 2011.
Rusmiddelbruk og ADHD Hvordan forstå og hjelpe? av Eva Karin Løvaas, Therese Dahl
Forskning viser at det er en sammenheng mellom rusmiddelproblemer og ADHD. Fra praksis i den kliniske hverdagen finnes det mange eksempler på personer som har utviklet en alvorlig rusavhengighet i et forsøk på å få kontroll over en udiagnostisert ADHD. Boken gir en oversikt over moderne og effektive behandlingsmetoder som kognitive teknikker, fysisk trening, individuell behandling og par- og gruppebehandling. Den drøfter også effekten av «coaching», ernæring og nevrofeedback, og ikke minst gir den en oversikt over ulike trygderettigheter som tilfaller denne pasientgruppen. Avslutningsvis ser forfatterne på konsekvensene av å ha rusmiddelproblemer og ADHD, med vekt på roller og relasjoner.
Gyldendal 2013.
  Boken om Sirius av Lisbeth Iglum Rønhovde, Marianne Mysen (Illustratør)
Dette er en bok for barn med diagnosen AD/HD eller annen utfordrende atferd, deres foreldre og søsken, og lærere. Boken består av en introduksjon der leseren blir presentert for Sirius. Så følger to separate fortellinger om ham, og en faktadel beregnet på lærere og foreldre.
Praxis forlag 2000.
  Sirius i barnehagen av Lisbeth Iglum Rønhovde, Marianne Mysen (Illustratør)
Sirius går i barnehagen men motsetning til alle de andre barna har han ADHD. Noe som gjør at det er vanskelig for han å sitte stille, eller å konsentrere seg med andre. De voksne i barnehagen legger aktiviteter til rette for han slik at det blir lettere å leke for alle. InfolitenBok 2006.
  Sirius i farta av Lisbeth Iglum Rønhovde, Marianne Mysen (Illustratør)
Sirius har ADHD. Det er derfor han oftere enn andre ikke finner frem bøkene sine, ikke gjør det han skal i timene, krangler med søsknene sine eller plutselig gjør ting som andre syns er dumme, barnslige eller farlige. Sirius – i farta handler om Sirius i forhold til søsken og jevnaldrende. Boken har også en faktadel beregnet på foreldre, søsken og lærere.
Barnas forlag 2001.
  Kan de ikke bare ta seg sammen. Om barn og unge med ADHD og Tourette syndrom av Lisbeth Iglum Rønhovde
Boken gir innsikt i nyere forskning på årsaksforhold, utviklingsforløp og virksomme tiltak. Forfatteren viser hvordan ADHD og Tourette Syndrom kommer til uttrykk fra førskole- til voksenalder, og hun belyser søvnvansker, raseri, tvang og andre ledsagende tilstander en ofte ser sammen med disse diagnosene. Hun redegjør for moderne medikamentell behandling og ulike alternativ til medisin. Boken sier hvordan en kan tilrettelegge situasjoner for å fremme barn og unges faglige og sosiale utvikling, både i hjemmet, i barnehagen, på skolen og i SFO. Forfatteren deler inn i fire typer tiltak: medisinske tiltak, holdningsarbeid, pedagogiske tiltak og atferdskorrigering.
Gyldendal, 2018.
  …og noen går det trill rundt for! Om hjernen, tenåringer og pedagogisk praksis av Lisbeth Iglum Rønhovde
Ikke sjelden får hjem og skole reaksjoner i form av en berg-og-dal-bane av følelser og kaos fra de unge, som ofte var både rolige og samlet før puberteten kom dundrende inn. Deler av den nyere hjerneforskningen har fokus på tenåringers nevrologiske modning og utvikling, og en del av funnene reiser en rekke interessante problemstillinger for den som arbeider med og omgås tenåringer. Er det kanskje ikke slik at puberteten er årsaken til alt som skjer av endringer og frustrasjoner i tenårsalder? Noen forskere peker på at det skjer så mye med hjernen i denne perioden at det nærmest kunne vært aktuelt med varselskilt av typen ”Ombyggingsarbeid pågår, en del besvær må påregnes!” Gyldendal 2010.
Tål mine TICS takk! av Lisbeth Iglum Rønhovde, Andre Jensen (Illustratør)
Boken er en håndbok for ungdom om Tourettes syndrom (TS). Den gir tips og veiledning til dem som selv har diagnosen og til foreldre, søsken, venner, lærere og andre som møter barnet/ungdommen i det daglige. Her kan du blant annet finne svar på om man kan redusere tics og stress, om man kan klare seg bra selv om man har TS, om hvordan det er å ha TS på skolen, og hva du kan gjøre for å hjelpe personer med TS.  Dette er en tilrettelagt bok med enkel tekst. Boka passer for den som har diagnosen selv og for medelever, venner, søsken og annen familie. For lærere, assistenter og andre fagpersoner er boken en rask måte å sette seg inn i det viktigste rundt diagnosen Tourettes syndrom. InfolitenBok 2010.
Ti tanker i hue og ingen på papiret! av Lisbeth Iglum Rønhovde, Andre Jensen (Illustratør)
Boken er en håndbok for ungdom om ADHD. Den gir tips og veiledning til dem som selv har diagnosen og til foreldre, søsken, venner, lærere og andre som møter barnet/ungdommen i det daglige. Boken har rikelig med sitater av unge som har ADHD om hvordan de har det i hverdagen og er gjennomillustrert med tegninger som forteller sitt om livet med ADHD. Dette er en tilrettelagt bok med enkel tekst. Boka passer for den som har diagnosen selv og for medelever, venner, søsken og annen familie. For lærere, assistenter og andre fagpersoner er boken en rask måte å sette seg inn i det viktigste rundt diagnosen ADHD.
InfolitenBok 2008.
Det er ord bak bokstavene! av Lisbeth Iglum Rønhovde
Boka gir tips og veiledning til dem som har dysleksi, foresatte, søsken, venner, lærere og andre. Boka siterer unge med dysleksi om hvordan de har det i hverdagen, og er en rask måte å sette seg inn i det viktigste rundt dysleksidiagnosen. InfolitenBOK 2017                
  Helt hyper? ADHD ADD ABC av Mariann Youmans
Mariann Youmans har intervjuet jenter og gutter som har én ting til felles: De har ADHD, men er ellers ganske så forskjellige. Les hva fagfolk sier og få informasjon om hvor langt forskningen har kommet, hva diagnosen vil si og om hvilke tre undertyper diagnosen omfatter. I tillegg til grundig og oversiktlig informasjon er det nyttige tips, råd og oppmuntringer gjennom hele boken, og mange erfaringer å kjenne seg igjen i. En bok for ungdom med ADHD, de som kjenner noen med diagnosen, søsken, foreldre og fagfolk.
Gyldendal 2008.
   AD/HD hos barn av Silvia Kritz
AD/HD heftet handler om oppmerksomhetsvansker og hyperaktivitet hos barn. Det retter seg til foreldre, lærere og andre fagfolk. Det gir en kortfattet oversikt over hva slags vansker barn med AD/HD ofte sliter med, hvordan vi kan forstå disse vanskene ut fra hjernens funksjon, og hvordan en kan hjelpe barna å fungere best mulig med sine vansker. Heftet tar også for seg behandling med medisiner.
Stiftelsen psykiatrisk opplysning, 2008.
  ADHD og samliv. En utfordring av Doris Ryffel-Rawak
Boken retter seg mot dem som selv har ADHD og spesielt mot den som ønsker å redde samlivet eller ekteskapet. Målgruppen er også fagfolk, som – om de evner å forstå disse menneskene bedre – lettere kan lykkes i å tilby adekvat hjelp. Dr.med. Doris Ryffel-Rawak er lege, spesialist i psykiatri og psykoterapi. Hun har egen praksis i Bremergarten ved Bern i Sveits. Ryffel-Rawak holder foredrag både i inn- og utland og hun foreleser også i etterutdanning. Hun har lagt grunnsteinen til organisasjonen for selvhjelp for voksne med ADHD.
Kolofon forlag, 2009.
 AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi- en grunnbok av Gerd Strand (red.)
Boken er en fagbok som skal bidra til å øke kompetansen innen AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi, og styrke det tverrfaglige samarbeidet i tjenesteapparatet for å heve livskvaliteten til personer med AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Interessen for disse diagnosene har økt de siste årene, og det har kommet mer forskning på dem både her til lands og internasjonalt. Boken er aktuell for alle som arbeider med utdanning, helse, arbeid, velferd og i barne-, ungdoms- og familieetaten. I tillegg er den aktuell for studenter samt personer med disse diagnosene og deres pårørende. Forfatterne er eller har vært tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi (NK).
Fagbokforlaget, 2. utgave, 2009.
  Barn med ADHD av Usta Bastian, Åse Egge
Hvordan er det egentlig å ha ADHD? På hvilke måter ønsker barn med ADHD å bli møtt av andre barn og voksne? Hvorfor kan et barn med ADHD komme til å reagere annerledes på en situasjon enn det et barn uten ADHD ville gjort? Og hva kan andre barn og voksne gjøre for at hverdagen skal bli litt lettere for dem? Dette er noen av spørsmålene du får svar på i boken. Boken vil være et praktisk hjelpemiddel og den inneholder eksempler som er hentet fra dagligdagse situasjoner i barnehagen, skolen, hjemme og på fritiden.
Kommuneforlaget, 2009.
  Barn og unge med ADHD av Pål Zeiner
Boken inneholder faktastoff og gode råd fra fagfolk som til daglig jobber med barn preget av hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker. Den er en grundig gjennomgang av ADHD-tilstanden, vanlige tilleggsvansker, ADD, hjerneorganiske årsaksammenhenger og særskilte vansker for
jenter og for ungdom. Først og fremst formidles hjelpetiltak i egne kapitler om alternative skoletilbud, pedagogisk hjelp, tilgjengelig
medisinsk behandling, individuell psykologisk behandling, aktivitetstilbud og rettigheter i det offentlige hjelpeapparatet. Det er også egne
kapitler om utfordringer i familien og for søsknene. Gjennom et trinn-for-trinn program, veiledes foreldrene frem til økt mestring og
kontroll i fastlåste familieforhold.
Boken henvender seg til foreldre, lærere, barnehagepersonell og andre
som kommer i kontakt med barn med ADHD.
Tell forlag, 2004.
  Begripelig om ADHD av Nils Morten Hagen
Boken er beregnet på foreldre og lærere som får en ADHD-diagnose på et barn. Den er ment å være en lettfattet og begripelig innføring i en del av de vanskene som ADHD fører med seg. Forfatteren har et ønske om at boken kan bidra til å gjøre livet litt bedre for noen av disse barna som har fått denne diagnosen. Nils Morten Hagen har arbeidet som lærer, miljøarbeider og rektor for og med barn med adferdsvansker i over 30 år, og har en praktisk innfallsvinkel til det å leve med ADHD.
Kolofon forlag, 2009
  Boken om Stella av Lisbeth Iglum Rønhovde
Noen med ADHD er bråkete og frekke på skolen, og mange uten ADHD er bråkete og frekke på skolen. Stella er aldri bråkete og frekk på skolen. Hun er for det meste stille og vennlig på skolen – og noen ganger veldig pratsom. Ikke for å forstyrre, men fordi hun kommer på flere og flere ting hun vil fortelle. Selv om Stella ikke bråker, hender det at hun krangler. Noen ganger med dem hun leker med, når de vil gjøre ting annerledes enn hun vil. Hun krangler mest hjemme – med mamma – og med lillebror hvis han er i veien. Med Stella kan jenter med ADHD, deres foreldre og søsken, lærere, assistenter og klassekamerater, få innblikk i noen av de kjennetegnene som kanskje er mer typisk for jenter enn for de fleste gutter med samme diagnose.
Infolitenbok, 2011
  «Dette gidder jeg ikke lærer»- ADHD i skolen av Bjarne Vetrhus og Terje Bjelland.
Mange av beskrivelsene og rådene er generelle for elevgruppene som er omtalt i denne boka og kan passe for alle trinn i grunnskolen og videregående opplæring. Andre er spesifisert for de enkelte hovedtrinn. Der begrepet ”barn/ungdom” brukes, mener man at nevnte tiltak passer, eller passer stort sett, på de fleste elevene med disse vanskene, i hele grunnopplæringa.Etter mange års samarbeid med elever, lærere, PP-tjeneste (PPT), foreldre og andre, har forfatterne sett at rådene som formidles i denne boka har vært til hjelp, og at de derfor kan være verdt å prøve.
Målgruppe:Lærere som underviser barn og ungdom med konsentrasjonsvansker/ADHD samt PPT-ansatte og andre som arbeider innen det pedagogisk-psykologiske virkefeltet.
Info Vest Forlag, 2006
  Hva i all verden, hva skjer nå? av Meral R. Øzerk
Dette er en bok som tar opp temaet læringsstiler og relaterer det til elever med oppmerksomhetssvikt (ADD). Boka fokuserer på de praktisk-pedagogiske tilnærminger og teoretiske perspektiver som er blitt utviklet i tilknytning til Dunn og Dunns læringsstilmodell. Boka presenterer også sentrale teoretiske og praksisrelevante kunnskaper om barn med oppmerksomhetssvikt (ADD). Ved hjelp av to casestudier beskriver forfatteren hvordan læringsstilmodellen praktiseres med tanke på å gi tilpasset opplæring til to elever med diagnosen oppmerksomhetssvikt (ADD). Boka henvender seg til lærere, spesialpedagoger og PP-rådgivere som jobber med elever med oppmerksomhetssvikt (ADD) og som er interessert i relevante kunnskaper og praktisk-pedagogiske ideer for å legge forholdene til rette for tilpasset opplæring i inkluderende læringsfellesskap på skolen. Meral R. Øzerk er rådgiver ved Torshov kompetansesenter. Hun har lærerbakgrunn og førskolelærerbakgrunn. Øzerk har lang erfaring fra skolen og barnehagen. Hun har mastergrad i spesialpedagogikk og hovedfag i barnehagepedagogikk.
Kolofon, 2007
Ett barn i hver klasse – om barn og unge med DAMP/MBD og ADHD av Christopher Gillberg
Forfatteren hevder at det er et stort folkehelseproblem at mange barn har diagnosen DAMP/MBD og ADHD eller ikke er diagnostisert, men blir sett på som hyperaktive, urolige, ukonsentrerte og forstyrrende. Han forklarer en rekke begreper, beskriver symptomer og forklarer behandlingsmetoder.
Praxis Forslag, 1998
Hyper- en beretning om uro av Pernille Dysthe
Forfatteren forteller en intens og personlig historie om å leve med en indre uro – og om å finne strategier for å holde den under kontroll og gi den retning. I uroen ligger en vilje som er ukuelig, og en sårbarhet som ikke kjenner grenser. Suget etter ro og forutsigbarhet er like stort som suget etter action og avledning fra kjedsommeligheten. Dysthe skildrer hvordan livet vingler mellom disse ytterpunktene fra barndom og videre inn i voksen alder. Samtidig er Hyper et oppgjør med vårt samfunns ønske om å kategorisere eller diagnostisere alle som ikke stilltiende føyer seg inn i rekke. Det gjør Pernille Dysthes skildring til et tankevekkende og viktig innlegg i debattten om ADHD.
Damm, 2006
Hypersuper superhyper av Stein Lunde
Forfatteren er klinisk pedagog og arbeider ved en barnepsykiatrisk klinikk. I denne boka beskriver han sine møter med barn og unge med ADHD. Lunde formulerer en holdning til problemet som resulterer i arbeid med barnets forståelse av seg selv, på tvers av diagnosesystemer, genetikk og en eventuell kjemisk ubalanse i hjernen – slik ADHD ofte blir forklart. En slik holdning som gjør at hjelpen som blir tilbudt, skal ha et videre perspektiv enn symptomlindring og tilpasning. Håper er at denne boken kan gi fagfolk fra BUP, PP-tjenesten, barnevern, skoler, foreldre og andre interesserte, en bedre forståelse av barn og unge som sliter med konsekvensene av ADHD.
Hertervig Forlag, 2010
I arbeid med ADHD av sykehuset Innlandet
Hvordan er det å ha ADHD og først oppdage det når man er voksen? Fortellerne vil vise at det å ha ADHD kan bety at man har energi som gir gode resultater, men også at det er stor risiko for at det store engasjementet og høye tempoet gir slitasje og tretthet.
Boka kan brukes på arbeidsplassen, i skolen og i NAV. Positiv holdning og litt tilrettelegging kan bety at personer med ADHD-profil kan bruke sin energi og evner til nytte for andre.
Lærings- og mestringssenteret, sykehuset Innlandet, 2011.
 Jeg har maur i magen av Cathrine F. Hagesæter
Boken handler om Jens som har ADHD og er fem og et halvt år. Jens liker ikke å sitte stille, da kribler det i hele kroppen hans. Han pleier å si at han har maur i magen. I denne boken får du høre litt om hvordan det er å ha maur i magen, eller ADHD. Dette er en fin bok å lese sammen, både voksne og barn vil ha glede av det.
Kolofon, 2013
Hjelp barnet ditt av Anette Haugen
Barnet ditt er det viktigste du har! Hva gjør du når barnet ditt sliter? Ikke alle møter med offentlige myndigheter er enkle. Noen barn passer ikke inn i skjemaene. Hjelpen finnes. Men hvor? Hva gjør du for å finne fram og bli hørt? Her er håndboka som gir deg konkrete råd. Hvor går jeg når jeg ikke vet hvem som kan hjelpe? Hvem spør jeg hvis jeg tror de ansvarlige tar feil? Hva gjør jeg hvis jeg ikke er enig med skolen? Hvorfor bør jeg lage min egen mappe når ting begynner å gå skeis? Slik hjalp vi barna våre. Foreldres egne historier. Her er de frivillige foreningene som kan tale din sak. Derfor skal du tro på deg selv. Forfatteren Anette Haugen er journalist og faglitterær forfatter. Hun har arbeidet med fagstoff om barn i mange år. I boka tar hun utgangspunkt i folks personlige erfaringer. Hun viser at det offentlige kan være både en vanskelig samarbeidspartner og en god venn.
Komma forlag, 2009
Kjell Sprellesmelle og Filip Vippefikle av Ulrike Schäfer
«Alle er mot meg, ingen vil leke med meg, alltid erter de meg». «Slik har jeg det også, alltid får jeg skylden for bråket. Alltid jeg. Skikkelig dritt.» Det er helt klart at begge disse to guttene har det ille. De forteller hverandre om det som er vanskelig – og om hvordan omgivelsene reagerer på dem. Disse to allierte guttene finner frem til ganske mye informasjon om det som på fagspråket heter «oppmerksomhetssvikt» og «hyperaktivitet». De skjønner at det er dette som plager dem. Disse to guttene med ADHD kommuniserer på e-post og de bruker sitt eget språk. Slik klarer de å finne ut av hva det er som feiler dem. Boken er oversatt av Liv H. Wiborg.
Libretto forlag, 2010
  Kvinner med ADHD- utleverte følelser av Doris Ryffel-Rawak
I denne boken beskrives 16 kvinner med ADHD. Forfatteren gir innblikk i og kommenterer deres livshistorier og skjebner. Innledningsvis gir forfatteren en innføring i ADHD generelt og ADHD hos jenter og kvinner, og ADHD i forbindelse med rusmisbruk. Hun skriver også om livsfaser og livsløpet til kvinner med ADHD.
Kolofon forslag, 2007
Lotte-Loppe  – for sånn er det å ha ADHD av Gro Merete Grønvold Eilertsen
Boken om Lotte-Loppe gir et innblikk i utfordringene et barn møter når tankene hopper og spretter, samtidig som det stadig stilles krav
fra venner, foreldre og skole. De fleste har hørt om ADHD, men vet vi egentlig hva det vil si å ha konsentrasjonsvansker? Det er vanskelig å være Lotte når Lotte-Loppe våkner. Da kommer
det stadig nye tanker i hodet. Nye tanker, nye ideer, nye ting å gjøre. Hva var det egentlig jeg skulle nå? Jeg glemmer så lett når Loppe-Lotte
lager liv.» Boken er rettet mot barn som har ADHD
– deres foreldre, søsken, venner og klassekamerater. Den er også full av påminnere og informasjon til voksenpersoner, og like nyttig for
poliklinikken, kontaktpersonen i PPT, barnehagen og skolen. Boken gir en lett innføring i diagnosen, og er et godt utgangspunkt for den gode samtalen med barn om temaet.
Hertervig forlag, 2014
Skravlebøtter og dagdrømmere av Anne-Lise Farstad og Rita Tangen
Rapporten «Skravlebøtter og dagdrømmere» viser at mange av de 10 jentene som deltok i et pilotprosjekt om jenter i 2004 viste tilstrekkelig trassatferd til å oppfylle kriteriene for trasslidelsen Oppositional Defiant Disorder (ODD), og de hadde mer vansker hjemme enn på skolen.
Torshov Kompetansesenter og Statped, 2004
   Tett på – hele dagen! av Marit Kronen
En håndbok for assistenten i skolen. I forordet skriver forfatteren: «Dette er fortsatt boka jeg ønsket meg som fersk assistent på Bleiker videregående skole i Asker en gang midt på nittitallet». Boken er godt mottatt av assistenter og andre i skoleverket.
InfolitenBok, 2014
  Vi føler oss annerledes- hvordan voksne med ADHD opplever seg selv og parforholdet av Doris Ryffel-Rawak
Forfatteren ønsker å formidle et dypere innblikk i den typiske symptomatikken ved ADHD hos voksne. Hun kommer også med forklaringsmodeller. I slutten av boka gir hun anbefalinger i forhold til behandling, samt generelle råd for hvordan leve sammen med en med ADHD.
Kolofon forlag, 2010
De utrolige årene- en foreldreveileder av Carolyn Webster-Stratton
Boken er en praktisk veiledning i hvordan du kan takle hverdagslige problemsituasjoner og bekymringer i forhold til barn. Hvordan kommunisere godt? Hvordan bruke ros og belønning? Hva kjennetegner god lek? Hvordan håndtere egen irritasjon? Hvordan møte vanlige problemer som leggerutiner, overdreven TV-titting, stjeling, sengveting, ulydighet og lyving. I boken finner du konkrete forslag til hvordan du trinn for trinn kan møte slike og lignende situasjoner. Ved å lære tilnærminger for å takle disse problemene, kan foreldre begrense barnas atferdsvansker før de kommer ut av kontroll. Boken hendvender seg til foreldre, helse- og sosialarbeidere, pedagoger og andre som forholder seg til barn og deres problemer.
Gyldendal, 2007
Hvordan fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn av Carolyn Webster-Stratton
Barnets kognitive evner påvirker dets læring. Men like viktig er barnets sosiale ferdigheter og emosjonelle trygghet i forhold til læring. Denne boka viser hvordan lærere og barnehagepersonell – sammen med foreldrene – kan møte barnets kognitive, sosiale og emosjonelle behov.
For ved at både foreldre og lærere er involvert i opplæringsprogrammet, forbedres ikke bare atferdsproblemene til det enkelte barn: Hele klassen blir mer samarbeidsvillig og engasjert i skolearbeidet. Slik tjener alle barn på en undervisning som legger vekt på effektive sosiale ferdigheter og problemløsning i tillegg til faglige prestasjoner.
Gyldendal, 2005

 

 

Dr. Ross W. Greene