Bli medlem
Min side

Du og jeg og ADHD

Forskningen levner ingen tvil: Å takle ADHD i parforhold over mange år er en ordentlig utfordring! Sviktende oppmerksomhet, sterke følelsesutbrudd og impulsivitet vil over tid sette parforholdet på prøve. Høyt konfliktnivå er ikke uvanlig. Heldigvis vet man stadig mer om hvorfor det er slik.

ADHD Norge har laget fem korte animasjonsfilmer som skal formidle kunnskap om hvordan ADHD kan påvirke parforholdet, og hva som kan gjøres for å minimere de negative effektene ADHD kan ha på forholdet. Filmene vil bli en viktig del av grunnkurset som ADHD Norge tilbyr parforhold der en eller begge har ADHD.

Forskere anslår at 3—5 % av den voksne befolkningen har ADHD — mange udiagnostisert fordi diagnosekriteriene har vært tilpasset barn med ADHD. Dette er i ferd med å endre seg, og i tråd med det begynner vi også å få kunnskap om hvordan det er å leve i parforhold med noen som har ADHD. Ikke overraskende viser det seg at par hvor én eller begge har ADHD, har svært høy risiko for samlivsbrudd. Det er derfor av avgjørende betydning at par får kunnskap om hvordan de kan gjenkjenne de negative ADHD-effektene på parforholdet, og hvordan de kan håndtere dem på måter som gjør at parforholdet styrkes.

Det er et tydelig behov blant våre medlemmer for mer kunnskap om ADHD og utfordringer knyttet til det å leve i parforhold med ADHD. Slik mangel på kunnskap skaper grobunn for feiltolkninger, som over tid skaper forvirring, avstand og utrygghet i parforholdet. Samlivsbrudd er en stor belastning, både økonomisk og emosjonelt for dem som er involvert – både for voksne og barn.

ADHD Norge begynte i 2016 å arrangere samlivskurs, hvor en eller begge har ADHD, som integrerte ADHD-spesifikk kunnskap med teori og metoder fra parpsykologi og parterapi. Samlivskursene har vært veldig populære.

 

 

Samlivskurset “Du og jeg og ADHD” er utviklet av psykologene Anne Marie Fosse Teigen og Line Lotherington i samarbeid med ADHD Norge med midler fra BUFDIR. Innholdet i kurset er basert på forskning på voksen ADHD, litteratur og nettbaserte ressurser om parforhold og ADHD, klinisk erfaring, kunnskap om generell parpsykologi og erfaringer med kursmaterialet i utviklingsperioden. Kontakt fylkeslaget ditt for å se om de kan holde kurs.