Bli medlem
Min side

Lærerguiden

Hensikten med denne guiden er å hjelpe lærere som tilrettelegger for barn og ungdom med ADHD i grunn- og videregående skole til å få økt kunnskap om diagnosen, og prøve å gi noen konkrete råd som kan fungere i en lang skolehverdag. ADHD Norge vet at det kan være utfordrende å tilrettelegge for elever med ADHD, og tiltak som fungerer for en elev, er ikke alltid løsningen for neste. Det er viktig å huske at det er store individuelle forskjeller innenfor diagnosen ADHD, og hver enkelt elev er unik. Her er det nyansene og detaljene som avgjør om man lykkes eller ikke! Har du møtt én med ADHD, har du kun møtt én!

Les lærerguiden her:
lærerguide.pdf

Lærerguiden kan bestilles gratis her:
https://www.subjectaid.no/produkter_1_1/fra-organisasjoner/laererguiden