Bli medlem
Min side

Barn og unge

ADHD står for ”Attention Deficit Hyperactivity Disorder”: oppmerksomhetssvikt med hyperaktivitet. Diagnosen kan stilles når oppmerksomhetsvansker, overaktivitet eller impulsivitet skaper betydelige vansker i hverdagen, har vart i minst et halvt år og viser seg i ulike situasjoner, og dessuten ikke bedre forstås som uttrykk for en annen tilstand eller diagnose. Om lag 25–30 % med ADHD har store oppmerksomhetsvansker uten å være påfallende hyperaktive eller impulsive. Da brukes diagnosen ADHD uoppmerksom type.