Bli medlem
Min side

Voksenliv

Hyperkinetisk forstyrrelse eller Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, forkortet til ADHD, er en nevrobiologisk utviklingsforstyrrelse med uttalt konsentrasjonssvikt, hyperaktivitet og impulsivitet som skaper funksjonsvansker i hverdagen. Genetiske faktorer er av stor betydning for utvikling av ADHD, men også komplikasjoner under svangerskap og fødsel. ADHD-symptomene vil vedvare inn i voksenlivet hos ca. 2/3 av de med ADHD som barn. Det antas at ca. 2,5% har ADHD i voksen alder. Kjønnsforskjellene er mindre mellom menn og kvinner kontra gutter og jenter med ADHD.

Symptomer på konsentrasjonsvansker kan vises som vansker med å holder oversikt, vansker med å følge tidsfrister, lett å distrahere, kan kjede seg lett. Hyperaktivitet kan vises som mer indre uro, anspenthet, overdreven pratsomhet, rastløshet, vanskeligheter med å sitte i ro over tid. Impulsivitet kan vises som utålmodighet, handler uten å tenke seg om; som igjen kan føre til hyppig inngåelse av nye relasjoner og arbeidsforhold, spenningssøkende atferd.

Det er stor variasjon mellom individer i antall type symptomer, hyppighet, intensitet og innvirkning på fungering i hverdagen. Har du sett èn med ADHD, har du kun sett èn!